Många svenskar vårdköar helt i onödan. Beläggning och väntetid på vårdcentraler runt om i landet varierar kraftigt och det finns all anledning att se över vilken vårdcentral du är listad på. De som har ett regelbundet behov av vård, som kroniskt sjuka eller barnfamiljer, kan spara mycket tid genom att jämföra och byta vårdcentral.

År 2010 infördes det nationella vårdvalet i Sverige. Som privatperson kan du fritt välja vårdcentral, oavsett ägandeform och geografisk placering. Gör du inget aktivt val görs ett passivt val åt dig baserat på närhetsprincipen. I dagens läge är det fortfarande vanligast att man blir passivt listad för att man flyttar, något över en miljon svenskar gör varje år. Ett fullt fungerande vårdval skulle leda till ett jämnare tryck på vårdcentralerna och en generell minskning av kötider, samt i förlängningen fler nöjda patienter.

Ny e-tjänst förenklar

Sajten Bokavård.se lanserar en ny e-tjänst som ska göra det lättare att jämföra vårdcentraler utefter olika parametrar (geografisk närhet, patientomdöme och väntetider). Det är den första tjänsten i sitt slag, där du med ett enkelt knapptryck kan lista dig på den vårdcentral som bäst uppfyller dina behov.

–          Många vet inte vart de ska vända sig och hur de ska gå tillväga för att byta vårdcentral. Vi hjälper invånarna med hela processen. Först med att jämföra kliniker och därefter med pappersarbetet som krävs för att byta, säger Amir Mofidi, vd för Bokavård.se.

 

Över 2 000 jämförelser gjorda redan

2 361 jämförelser gjordaTjänsten lanserades i helgen och i skrivande stund har fler än 2 000 (2 371st) jämförelser gjorts. Jämförelsen görs genom att man anger ett postnummer och antal person i hushållet. Därefter anger man hur viktigt man tycker att

–          Ett av syftena med att vårdval infördes var att”flytta makten från landstingen till patienterna”. Men det har inte funnits ett enkelt sätt för patienterna att utöva denna makt. Därför blir vi extra glada när vi ser att besökarna uppskattar vår tjänst.

Nationell patientenkät – gediget underlag

Underlaget för jämförelsen kommer från den Nationell patientenkät som publiceras av Sveriges kommuner och landsting (SKL) varje år där närmare 138.000 patienter har bidragit med sina åsikter gällande vårdkvalitet.

 

 Fakta

Bokavård.se är en samlingsplats online för vård, där patienter kan hitta, jämföra och boka sina vårdbehandlingar. Sajten ger patienten möjlighet att på ett enkelt sätt jämföra olika behandlingar och kliniker runtom i deras stad. På så sätt kan patienten skapa sig en bra uppfattning om kliniker som erbjuder den behandling de söker.

Företaget grundades av entreprenörerna Amir Mofidi och Dimitrij Hallengren och samägs tillsammans med Schibsted Media Group som står bakom välkända konsumenttjänstersom Lendo och Let’s Deal. Andra bolag inom koncernen är Aftonbladet, Blocket & Svenska Dagbladet.

 

40 miljarder ska fördelas

Då primärvården omsätter över 40 miljarder kronor per år är det stora ekonomiska intressen med i bilden, och förlorarna är än så länge de privata aktörerna som i snitt har 40 % färre listade patienter per klinik jämfört med de offentliga. Ett av de grundläggande syftena med vårdvalet var att ”flytta makten från landstingen till patienterna” (Val av vårdcentral, 2012), något som knappast kan sägas vara uppfyllt idag.

 

Vårdval

Tagged with: