I måndags rapporterade Dagens Medicin att fler än 100 000 patienter i Skåne uteblev från sina vårdbesök utan att avboka. Problematiken är inte unik för Region Skåne utan känns igen över hela landet.  Det är ett resursslöseri som kostar samhället åtskilliga miljoner årligen. För att förhindra att patienter inte dyker upp på bokade besök har Region Skåne börjat ta ut straffavgift från patienterna vid uteblivna besök. Trots det täcks inte kostnaderna eftersom patientavgifterna är en liten del av den totala kostnaden.

Men det finns andra lösningar än straffavgifter. Nyckeln till att få patienter att i högre grad gå på bokade tider samt att avboka när de inte kan gå är:

  1. att patienten får större frihet att välja tid som passar – vilket leder till att fler går på bokade tider.
    Det är ofta svårt att få vardagspusslet att gå ihop med allt som behöver göras. Har patienten då inte själv fått välja en tid som passar så ökar risken att denne uteblir från den tiden.
  2. att det går enkelt att avboka/omboka – det leder till att större andel avbokar/ombokar sina tider.
    Oavsett om patienten valt tiden för besöket själv eller inte så uppstår ibland behovet att ändra denna tid. Därför är det viktigt att patienten enkelt kan göra detta med ett användarvänligt och lättillgängligt gränssnitt.

Även en liten förbättring av antalet uteblivna vårdbesök ger stor effekt för samhället. Resursslöseriet minskar men ännu viktigare är att de tiderna som hade uteblivit nu kan användas för att ge vård till andra som står i vårdkön.

Det finns många privata aktörer som kan erbjuda lösningar som kan bidra till att minska antalet uteblivna besök. Men när det gäller vårdbokningar och patientkontakt har den offentligt drivna tjänsten Mina vårdkontakter nästintill en monopolställning. Trots att stora delar av vårdmarknaden är privatiserad och konkurrensutsatt.

Att bjuda in privata aktörer för att lösa denna problematik ger i det långa loppet såväl kostnadsfördelar för landstingen som förbättrad tillgänglighet till vården för patienterna.

Amir Mofidi
VD, Bokavård.se

 

Om Bokavård.se

Bokavård.se tillhandahåller teknik som möjliggör för patienter att enkelt kunna hitta, jämföra och boka de vårdbehandlingar de vill ha.

Förutom att se tillgängliga tider kan patienten läsa kommentarer och utlåtande av tidigare patienter. På så sätt kan de skapa sig en bra uppfattning av de kliniker som erbjuder den behandling de söker.

Bokavård.se listas av Internetworld bland 2012 års hetaste entreprenörer. Länk till artikeln: http://j.mp/NHwU5I

Kontaktperson

Amir Mofidi
Tel: 0737-48 32 00
Epost: amir@bokavard.se

Ladda ner artikeln som PDF

Uteblivna besök stort problem inom vården - men det finns lösningarUteblivna besök stort problem inom vården

Tagged with: